Vásárlói Tájékoztató

Üzletszabályzat és szerződéskötést megelőző fogyasztói és adatvédelmi tájékoztatás ("Üzletszabályzat")
a Csodalámpa Alapítvány webáruházához

A megrendelés feladása előtt, kérjük, figyelmesen olvassa át az alábbiakat:

1. Rendelés és szállítás

1.1 Rendelés, visszaigazolás és fizetési feltételek

1.1.1. A www.csodalampa.hu weboldalon keresztül on-line rendeléssel Ön, mint megrendelő ("Megrendelő") megvásárolhatja a Csodalámpa Alapítvány támogatásként kapott, egyedi, exkluzív karácsonyi képeslapjait borítékkal együtt ("Képeslapok") és az áruházban forgalmazott más termékeket (együtt "Termékek" vagy bármelyik termék külön-külön "Termék") az alábbiakban rögzített feltételeknek megfelelően.
1.1.2. A Termékek árát az egyes Termékek alatt tüntettük fel.
1.1.3. A www.csodalampa.hu weboldalon történő on-line rendeléssel a Megrendelő kijelenti, hogy elfogadja jelen Üzletszabályzatot és tisztában van a rendelés és vásárlás menetével.
1.1.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Csodalámpa Alapítvány a megrendelés teljesítése érdekében a megrendelés során megadott alábbi személyes adatokat kezeli:

  • Megrendelő neve;
  • Megrendelő felhasználó neve;
  • szállítási cím;
  • Megrendelő e-mail címe;
  • Megrendelő (mobil)telefonszáma.
1.1.5. A Megrendelő a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
1.1.6. A sikeres megrendelésről a Csodalámpa Alapítvány elektronikus levél formájában automatikus e-mail üzenetet küld a Megrendelő által megadott e-mailcímre ("Megrendelési Visszaigazolás").
1.1.7. A minimális rendelés nagysága, amennyiben az adott Terméknél nincs megadva, akkor egy db, kivéve a Képeslapokat ahol egy adott laptípusból 25 db azonos kivitelű Képeslap ("Minimális Rendelés"), mely többszörözhető. A Minimális Rendelést el nem érő darabszámú rendelést nem áll módunkban teljesíteni, így az nem minősül érvényes rendelésnek, melynek következtében a Megrendelő nem kap sikeres megrendelésről szóló Megrendelési Visszaigazolást. Természetesen többféle típusú Képeslap és más Termék együtt is megrendelhető, ha az egyes tételek darabszáma fajtánként megegyezik a Minimális Rendelés nagyságával vagy annak többszörösével.
1.1.8. A Megrendelő a Termékekért a honlapon a megrendelés leadásakor bankkártyájával, vagy a Megrendelési Visszaigazolás alapján előreutalással köteles fizetni a Csodalámpa Alapítvány

UniCreditbank-nál vezetett
10918001-00000015-99050010

számú bankszámlájára történő átutalással a Megrendelési Visszaigazolás Megrendelő részére történő elküldését követő 5 banki napon belül. Amennyiben a Megrendelési Visszaigazolás szerinti összeg a Megrendelési Visszaigazolástól számított 7 banki napon belül nem érkezik meg a Csodalámpa Alapítvány fenti bankszámlájára, a Megrendelő Megrendelési Visszaigazolás szerinti megrendelését töröljük rendszerünkből, így azt nem áll módunkban a továbbiakban teljesíteni. A megrendelés törléséről a Megrendelőnek elektronikus levelet küldünk, mely egyúttal elállási nyilatkozatnak minősül, így a Megrendelő és a Csodalámpa Alapítvány közötti, termék vásárlására irányuló szerződést felbontja.
1.1.9. A Termékek megvásárlására irányuló szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Csodalámpa Alapítvány a megkötött szerződéseket nem iktatja. A szerződéskötés nyelve magyar.

1.2. Szállítási és átvételi lehetőségek:

1.2.1. Kiszállítás futárral:
1.2.1.1. A Termékeket a MPL (Magyar Posta Logisztika) szállítja a Megrendelő által megadott címre a megrendelt Termékek árának Megrendelő általi fenti 1.1.7. pont szerinti átutalását követő 10 napon belül. Célszerű olyan címet megadni ahol huzamosabb ideig tartózkodik a Megrendelő napközben, 8.00-17.00 óra között. A kiszállítást a következő napon még egyszer megkísérli a Magyar Posta. Amennyiben akkor sem sikerül, akkor a Megrendelő a hozzá legközelebb eső postahivatalban veheti át a megvásárolt Termékeket, amiről értesítést kap. A megrendelt Termék mennyiségétől függően ajánlott levélben, vagy csomagban kapja meg a Megrendelő a rendelését.

1.2.1.2. A kiszállítás díját az ár nem foglalja magába, így Magyarországon belüli kiszállításért további díjat számítunk fel a Termékek árán felül.
Magyarországon kívüli kiszállítás esetén a kiszállításért a Megrendelő által megadott szállítási helytől függő összegű kiszállítási díj kerül felszámításra, melynek összegéről a Megrendelőt a Megrendelési Visszaigazolásban értesítjük.
A Megrendelő az átvételkor köteles a megrendelt Terméket tételesen és minőségileg ellenőrizni. Hiányossági reklamációkat ezt követően nem áll módunkban elfogadni.

2. A elállási jog

2.1. A Megrendelőt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján elállási jog illet az alábbiak szerint:
A Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Termékek megvásárlására irányuló szerződéstől.

Az elállási határidő az

- attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi; illetve
- több Termék megvásárlása esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméket átveszi.

2.2. Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1125 Budapest Alsó-svábhegyi út 11.

Ebből a célból a Megrendelő felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-minta szöveget is:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén juttassa vissza az adataival)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

  • Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
  • A fogyasztó(k) neve:
  • A fogyasztó(k) címe:
  • A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
  • A bankszámlaszám, ahová a visszatérítés átutalását kéri:
Kelt

Aláírás


2.3. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
2.4. Az elállás joghatásai
Ha a Megrendelő eláll a Képeslapok és más termékek megvásárlására irányuló szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk (tehát készpénzben történő fizetés esetén készpénzben térítjük vissza az ellenértéket, minden egyéb esetben pedig banki átutalással térítjük vissza az ellenértéket arra a bankszámlára, amelyikről az ellenérték megfizetése történt vagy amelyet az elállási nyilatkozatban megad), kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

A Megrendelő köteles számunkra az érintett Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a Megrendelő által megrendelt Termékeket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Termékek visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli.

3. Adatvédelmi tájékoztató

A Csodalámpa Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési tájékoztatóját ide kattintva olvashatja el.

A megrendelés elküldésével Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette és megértette.

4. Problémakezelés, utánrendelés
44.1 A szállítással kapcsolatos esetleges problémákat a Csodalámpa Alapítvány 6. pontban megadott elérhetőségein lehet írásban jelezni. A problémát a jelzéstől számított 5 munkanapon belül a Csodalámpa Alapítvány kivizsgálja, és érdemi intézkedést tesz, melyről értesíti a Megrendelőt.
4.2 Utánrendelés: Az egyes Termékekből a rendelkezésre álló készlet korlátozott, a készlet erejéig rendelhető. A rendelkezésre álló készletet az adott Terméknél a webáruház felületén tüntetjük fel.
Az utánrendelést technikai okokból új megrendelésként kell a webáruház felületén megadni, valamennyi szükséges adattal együtt.
4.3. Békéltető testület
A Megrendelő a vásárolt termékek minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület a Megrendelő kérésére tanácsot ad a Megrendelőt megillető jogokkal és a Megrendelőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.
A Csodalámpa Alapítvány székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
4.4. Fogyasztóvédelmi hatóság
A Csodalámpa Alapítvány székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság címe:
Bp. XII. kerületi kormányhivatal
1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31-33/A.

5. Kellékszavatosság
A Megrendelő a Csodalámpa Alapítvány hibás teljesítése esetén a Csodalámpa Alapítvánnyal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Csodalámpa Alapítvány számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Csodalámpa Alapítvány költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényt már nem érvényesíthet.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a Terméket a Csodalámpa Alapítvány nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termék hibája esetén Ön - választása szerint - a fenti pontban ("Kellékszavatosság") meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6. A webáruház üzemeltetőjének adatai:
Név: Csodalámpa Alapítvány
Székhely: 1125 Budapest Alsó-svábhegyi út 11.
Levelezési cím: 1463 Budapest Pf: 905
Adószám: 18248670-1-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000015-99050010
e-mail: info@csodalampa.hu
Telefon: +36 1 327-0910

Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék,
Határozat száma: 16.Pk.60549/2003/2.
Nyilvántartási szám: 01-01-0008929

Tárhelyszolgáltató: Hetzner Online GmbH.
e-mail: info@hetzner.com
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Deutschland

http://www.hetzner.com


Belépés