Tájékoztató
a CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Alapítványnak juttatott adományok után igénybe vehető adókedvezményekrőlA 2010.01.01-től hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a Csodalámpa Alapítvány (besorolásunk: közhasznú szervezet) részére az adóévben befizetett pénzösszeg (adomány) után közcélú adomány kedvezménye címén kizárólag a társasági adó általános szabályai szerint adófizetésre kötelezett szervezet érvényesíthet adókedvezményt. A támogató adókedvezményre akkor jogosult, ha közhasznú szervezetnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására juttat adományt.

A támogatók az alábbi adókedvezményekre jogosultak:

  • adományozási szerződés keretében visszafizetési kötelezettség nélkül adott adomány esetén az adomány könyv szerinti értékének, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20%-ával csökkenthető az adózás előtti eredmény
  • tartós adományozás esetén további 20%-kal (azaz összesen 40%-kal) csökkenthető az adózás előtti eredmény.
Tartós adományozás feltétele, hogy az adományozó és Csodalámpa írásbeli szerződést kössön és az adományozó vállalja, hogy a szerződéskötés évében és azt követő legalább 3 évben (tehát összesen 4 éven keresztül) azonos vagy növekvő összegű pénzbeli adományt ad évente legalább egy alkalommal.

A társasági adó általános szabályai szerint adófizetésre kötelezett szervezet („adózó”) akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

Vonatkozó jogszabály: TAO tv.
További információk az adománygyűjtéssel kapcsolatban


Belépés