Adatvédelmi Tájékoztató - Hírlevelek


Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány (székhelye: 1125 Budapest, Alsó - Svábhegyi út 11., nyilvántartási száma: 01-01-0008929, a továbbiakban: „Csodalámpa Alapítvány”) által küldött hírlevéllel kapcsolatos adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazza az irányadó magyarországi jogszabályokkal, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével (Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy röviden „GDPR”) összhangban.

A Csodalámpa Alapítvány számára kiemelten fontos a személyes adatok védelmének biztosítása, ezért a Csodalámpa Alapítvány a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően a jelen Adatvédelmi Tájékozatóval tájékoztatja az érintetteket a hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.

1. Az adatkezelés Önre gyakorolt hatása
Amennyiben hozzájárul e-mail címének, és nevének kezeléséhez, a Csodalámpa Alapítvány e személyes adatait az Önnek címzett hírlevél megküldése céljából fogja felhasználni. A hírlevélről bármikor jogosult leiratkozni, amivel egyben az adatkezelés is megszűnik.

Adatait a jelen tájékoztató alatt, az oldal láblécében tudja megadni.

2. Adatkezelő
Az adatkezelő a Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány
székhelye: 1125 Budapest, Alsó - Svábhegyi út 11.
nyilvántartási száma: 01-01-0008929
telefonszám: +36 (1) 3270910
e-mail cím: info@csodalampa.hu
weboldal: www.csodalampa.hu

3. Adatvédelmi Tisztviselő

A Csodalámpa Alapítvány adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége az alábbi:

  • e-mail: adatvedelem@csodalampa.hu
  • telefonszám: +36 (1) 3270910

4. Az érintett személyes adatok köre
Név és e-mail cím.

5. Adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy a Csodalámpa Alapítvány hírlevelet küldhessen a feliratkozóknak.

6. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

7. Az adatok tárolásának időtartama
A személyes adatokat a Csodalámpa Alapítvány a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a hírlevélről történő leiratkozásáig kezeli.

8. Érintett jogai
Ön jogosult a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni az alábbi linkre való kattintással. A leiratkozás linkje minden egyes hírlevélben is hozzáférhető. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van továbbá:
I. Tájékoztatást és hozzáférést kérni az Önről kezelt személyes adatokról;
II. A Csodalámpa Alapítvány által kezelt pontatlan személyes adatok aktualizálását vagy helyesbítését kérni;
III. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatait töröltetni;
IV. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében foglalt feltételek teljesülése esetén a személyes adatai felhasználásának korlátozására kötelezni a Csodalámpa Alapítványt;
V. Az adatok hordozhatóságához, feltéve, ha vonatkoznak Önre az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében rögzített feltételek;
VI. Az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, feltéve, ha erre az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján lehetőség van;

Amennyiben gyakorolni kívánja ezeket a jogait, vagy bármilyen kérdése lenne, forduljon a Csodalámpa Alapítványhoz, vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a fenti 2. és 3. pontokban megjelölt elérhetőségeken. A Csodalámpa Alapítvány a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mindemellett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), amennyiben úgy véli, hogy a Csodalámpa Alapítvány jogsértő módon kezeli az Ön személyes adatait.

9. Egyebek
Ha a Csodalámpa Alapítvány a személyes adatokon a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt erről az eltérő célról és az új adatkezelésre vonatkozó minden releváns kiegészítő információról.


Belépés