Határozatok tára

2013.10.14.

A 2013.10.14.-i Kuratóriumi ülés határozatai

 • 3/2013/1

A kuratórium egyhangúlag elfogadja az ügyvezető pénzügyi helyzetre vonatkozó beszámolóját, és jóváhagyta a 2014. évre szóló 1%-os ktgkeretet 2 M Ft-ban.

 • 3/2013/2

A kuratórium egyhangúlag elfogadja az ügyvezető kívánságteljesítésekre vonatkozó beszámolóját. (lsd.3.sz.melléklet)

 • 3/2013/3

A kuratórium egyhangúlag hozzájárul a HO Kft.-vel kötött szerződés me2014.05.20.ig való meghosszabbításához és 3USD/nap FB reklámktg határig.

 • 3/2013/4

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a Salesforce helyzetéről szóló beszámolót egyben felkérte az alapítót hogy ő tartsa a kapcsolatot a cég képviselőjével.

 • 3/2013/5

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a nagyprojektek helyzetéről szóló beszámolót.

 • 3/2013/6

A kuratótrium egyhangúlag elfogadja a pályázatok helyzetéről szóló beszámolót.

 • 3/2013/7

A kuratórium egyhangúlag elfogadja az önkéntesek helyzetéről szóló beszámolót.

 • 3/2013/8

A kuratórium egyhangúlag támogatja Rényi dr felvetését és felkéri az ügyvezető igazgatót hogy a tűzoltó utcai kórházi önkéntesek vegyék fel a kapcsolatot Hercegfalvi Ágnes dr-nővel.


2013.05.27.

A 2013.05.27.-i Kuratóriumi ülés határozatai

 • 2/2013/1

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a 2012. évről szóló szöveges és számviteli beszámolót valamint a közhasznúsági mellékletet és auditori jelentést.

 • 2/2013/2

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a pügyi, gazdálkodási témáról szóló ügyvezetői beszámolót egyben tudomásul veszi, hogy a 2013-as költségvetési tervről egy hónapon belül írásban szavaznak.

 • 2/2013/3

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a kívánságok helyzetéről szóló ügyvezetői beszámolót.

 • 2/2013/4

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a nagyporjektek helyzetétől szóló beszámolót.

 • 2/2013/5

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a pályázatokról szóló beszámolót.

 • 2/2013/6

A kuratórium egyhangúlag elfogadja az önkéntesek helyzetéről szóló beszámolót.

 • 2/2013/7

A kuratórium egyhnagúlag elfogadja az ügyvezető előrejesztését, Dancs Gábor javaslata alapján "online marketing akció" indításáról, avval hogy az alapítvány saját forrásai terhére max. 1,3 M Ft-ot fektet a projektbe és pontosítják a szerződés feltételeit.


2013.02.19.

A 2013.02.19.-i Kuratóriumi ülés határozatai

 • 1/2013/1

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja a pénzügyi, gazdálkodási témáról szóló ügyvezetői beszámolót.

 • 1/2013/2

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja Tornay-Csomor András beszámolóját, és felkérte, hogy évente egyszer az évzárást követően készítsen hasonló értékelést.

 • 1/2013/3

A Kuratórium egyhangúlag a következő határozatot hozta: 2013-ban alepbér emelésre nem kerül sor.

 • 1/2013/4

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül engedélyezte az az 1%-os kampány költségére 2 M Ft-ot és egyben jóváhagyta az éves kívánságtervet.

 • 1/2013/5

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a költségallokációt megvizsgáltassa a támogató szakértőkkel.

 • 1/2013/6

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a külföldi teljesítésekre 2011. óta érvényes kiadott moratóriumot évi 3 Mio forintos 1%-os forrású kívánságteljesítési ktgkeret összegéig felfüggessze.

 • 1/2013/7

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja a kívánságok helyzetéről szóló ügyvezetői beszámolót, és jóváhagyja Hodos Imre gyermek részére az új játszótér beszerzését.(lsd. 3.sz.melléklet)

 • 1/2013/8

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadj a nagyprojektek helyzetéről szóló beszámolót.

 • 1/2013/9

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja a pályázatokról szóló beszámolót.

 • 1/2013/10

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja az önkéntesek helyzetéről szóló beszámolót.

 • 1/2013/11

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja a média-megjelenések helyzetéről szóló beszámolót, egyben felkérte az alapítót az FB csoport munkájának felügyeletére.

 • 1/2013/12

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadja az alapító okirat helyzetéről szóló beszámolót, egyben felkérte Dr. Rényi Imrét a támogató nyilatkozattervezet elkészítésére.

 • 1/2013/13

A kuratórium egyhangúlag jóváhagyja az ügyvezető kérését és meghatalmazza, hogy a rendszergazdai feladatokra megfelelő céget keressen, hozzájárult a szerver beszerzéséhez és megbízta a számítógéppark felügyeletével.


2012.10.08

A 2012.10.08.-i Kuratóriumi ülés határozatai

 • 4/2012/1

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta az ügyvezető pénzügyi helyzetről adott beszámolót és jóváhagyta a fokozott FB-on való megjelenést.

 • 4/2012/2

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta kívánságok helyzetére vonatkozó ügyvezetői beszámolót

 • 4/2012/3

"Nagy Projektek, rendezvények, pályázatok" témakörében, egyben felkérte őt és Felkai Mártát, hogy a film felajánlást pontosítsák.

 • 4/2012/4

A kuratórium egyhangúlag elfogadja az önkéntes hálózat helyzetéről kapott beszámolót.


2012.05.27.

A 2012.05.27.-i Kuratóriumi ülés határozatai

 • 3/2012/1

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta az ügyvezető pénzügyi helyzetről adott beszámolóját.

 • 3/2012/2

A kuratórium egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta a kívánságok helyzetéről szóló beszámolót és a külföldi kívánságokkal kapcsolatos módosításokat, a honlapon továbbra is fenntartott utazási moratóriumot, ill. annak esetleges felfüggesztését.

 • 3/2012/3

A kuratórium egyhangúlag jóváhagyja, ahogy az "adhat vonal" pályázat megnyerése esetén az ügyvezető a szolgáltatás igénybevételéről szerződést kössön.

 • 3/2012/4

A kuratórium egyhangúlag jóváhagyja a nagyporjektek, ill. az 1%-os kampány helyzetéről szóló beszámolót.

 • 3/2012/5

A kuratórium egyhangúlag elfogadja az önkéntes hálózat helyzetéről kapott beszámolót.

 • 3/2012/6

A kuratórium egyhangúlag elfogadja a szervezeti működés helyzetéről kapott beszámolót.

 • 3/2012/7

A kuratórium felkéri Felkai Mártát, hogy intézze Madarász Istvánnal az új filmet, a jövő évi évforduló ill. az 1 %-os kampány kapcsán.

 • 3/2012/8

A kuratórium egyhangúlag elfogadja az "egyéb" témák helyzetéről kapott beszámolót.

 • 3/2012/9

A kuratótium megbízza az ügyvezetőt és Felkai Mártát hogy a gyűjtőperselyek formáját terveztessék meg, és gyártási költségeit mérjék fel.Log in