Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány

Kapcsolat:

  • 1052 Budapest, Váci u.16.C
    (FONTANA üzletház)
  • csodalampa@t-online.hu
  • Tel.: +36 (1) 3270910
  • Adószám: 18248670-1-43
  • Unicreditbank Hungary Zrt.
    10918001-00000015-99050010
  • Tovább...
Adószám: 18248670-1-43

Kívánság-bejelentő lap

Tisztelt Látogatónk!
A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében a kívánságok befogadásának irányelvei a következőek:

A gyerekek érdekében bejelentést csak a leendő Kívánságtulajdonostól, szülőjétől vagy törvényes képviselőjétől, továbbá a kezelésében résztvevő egészségügyi szakemberektől (kezelőorvos, nővér, gondozó, stb.) fogadhatunk el.

Amennyiben Ön nem a fentiek valamelyike kérjük, javasolja a családnak, hogy forduljon közvetlenül az Alapítványhoz:
csodalampa@t-online.hu.

Ki kívánhat?

Bármely 3-18 év közötti életveszélyesen beteg gyerek, ahol a család körülményei vagy kívánság jellege nem teszik lehetővé a kívánság teljesítését. A daganatos, leukémiás, transzplantált, stb. hosszabb utókezelést vagy megfigyelést, utógondozást igénylő betegek a gyógyító kezelések lezárulását (ill. a sikeres transzplantációt) követő öt éven belül kívánhatnak az alapítványtól.

A betegség jellegét a gyermek kezelőorvosa igazolja.

A CSODALÁMPA jogosult a kívánságtevő családja körülményeit megvizsgálni, arról adatokat kérni vagy akár a helyszínen is tájékozódni.
A kívánság befogadása során azt is vizsgáljuk, hogy a kívánság tartalma, tárgya a gyermek életkorának, képességeinek megfelel-e.

Mit lehet kívánni?

Szinte bármit, de csak egyszer.

A belföldre irányuló kívánságok előnyt élveznek.

:Az alapítvány külföldi utazással járó kívánságot korlátozottan, anyagi lehetőségeinek függvényében fogad csak be.

Külföldi - csak Európán belüli - utazást szükségessé tevő kívánság esetén az alsó korhatár 10 év, továbbá kizárólag a kívánságtevő gyermek, egy gondviselője és a Csodalámpa önkéntese utaztatásáról gondoskodik az alapítvány.

A Csodalámpa a beteg gyermek kívánságát kívánja teljesíteni, hogy az ő benne születő öröm erőt adjon a kezelések elviseléséhez, és hozzásegítse a gyógyuláshoz.

Amennyiben a befogadási folyamat során kiderül, hogy a bejelentett kívánság nem a gyermek sajátja, hanem pl. környezetének sugallatára született, a gyermek EGY újabb lehetőséget kap saját, csak neki örömet okozó kívánsága közlésére. Amennyiben a megismételt kérdésre sem születik önálló kívánság, a Csodalámpának joga van indoklás nélkül elutasítani a kérést.

A tárgyi kívánságok (pl. laptop) és utazások esetében előfordulhat, hogy igen hosszú ideig (akár 6-12 hónap!) várni kell a teljesítésre. Ezek teljesítése ugyanis az alapítvány anyagi, ill. a támogató magánszemélyek és cégek mindenkori lehetőségeitől függnek. Ez elsősorban a számítástechnikai eszközöknél azt is jelenti, hogy sokszor használt, jól működő készülékkel tudjuk teljesíteni a kérést.
Fontos tudni azt is, hogy a laptop-ok üzleti célra készülnek, tanulásra, internetezésre alkalmasak, ám a legújabb játékok nem működnek rajtuk.

Kísérők

A Csodalámpa a kívánság teljesítésénél legfeljebb egy kísérő (gondviselő, közeli hozzátartozó) költségeit vállalja, illetve lehet jelen, amennyiben a teljesítés időpontjában a gyermek 18 év alatti. További kísérő családtagok, barátok saját költségen vehetnek részt a kívánság teljesítésében, amennyiben a teljesítés körülményei ezt lehetővé teszik.

Külföldi teljesítés esetén ugyancsak egy kísérő (közeli hozzátartozó, gondviselő, stb.) költségeit vállalja a Csodalámpa Alapítvány.

Mi szükséges egy beteg gyermek bejelentéséhez?

A jelen irányelvek megismerését és elfogadását követően előtűnő űrlap pontos kitöltése.
A kívánságot az Alapítvány önkéntesei közvetlenül a bejelentett gyermektől fogják megtudakolni.

A kívánság szóbeli vagy írásbeli bejelentésének elfogadása nem kötelezi az alapítványt annak teljesítésére. A kívánság teljesítéséről az Alapítvány Kuratóriuma hoz döntést a beérkezés dátumát követő 90 napon belül. Az esetleges elutasítást a Kuratórium nem köteles indokolni.

A döntésről az érintetteket telefonon vagy e-mailben a lehető leghamarabb értesítjük.

A kívánság befogadásának, ill. megszervezésének státuszai


Mi szükséges egy kívánság teljesítéséhez?

Értesítési kötelezettség

Ha a kívánság teljesítésének a kívánságtevő gyermek oldalán bármilyen akadálya támad, a gondviselő (szülő) haladéktalanul köteles értesíteni az Alapítványt (pl. kezelési terv megváltozása, egészségi állapot változása, érdekmúlás, stb.). Amennyiben a gondviselő a kívánság teljesítéséhez adott hozzájárulását a kívánságteljesítés szervezésének megkezdését követően visszavonja, az egyben a kívánság törlését is jelenti. Ilyen esetben később sincs mód újabb kívánság előterjesztésére. Ez a korlátozás természetesen nem vonatkozik az egészségügyi, vagy más okból történő indokolt halasztásokra. Az indokoltság megítélésének joga kizárólag az alapítványt illeti meg.

Adatkezelési elvek

A Csodalámpa a birtokába került személyes adatokat (a kívánságtevő keresztnevét, életkorát, lakóhelyét és annak irányítószámát kivéve) nem publikálja, nem adja ki harmadik személyeknek, az érintett, ill. gondviselőjének előzetes hozzájárulása nélkül.

A Csodalámpa Alapítvány adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 01563-0001

A fenti irányelveket megismertem és tudomásul veszem.

Igen Nem


Belépés